Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice
Aktuality ŠJ

Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky
05.01.2021
obrázek k článku: Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky

DISTANČNÍ VÝUKA A ŠKOLNÍ OBĚDY pro žáky i učitele

Vyučující a žáci, kteří vedou distanční výuku (i z domova) mají nárok na oběd ve školní jídelně.
Tento oběd si mohou brát pouze do vlastních jídlonosičů, není možné oběd konzumovat v prostředí jídelny (viz. manuál pro stravování v době covidových opatření).

Obědy se pro tuto skupinu do jídlonosičů vydávají v okénku jídelny v čase: 11.00 – 11. 30 hodin.
Pokud tento čas strávníkům na distanční výuce nevyhovuje, nabízí se tato řešení:

  • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku v ranních hodinách daného konkrétního dne (s čipem). Jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin.

 

  • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku předchozí den (mít dvoje jídlonosiče). Jídlonosiče se budou vyměňovat ze dne na den. Uložený jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin s tím, že tam ponechá jídlonosič na další den (s čipem).

 

S platností od 6. 1. 2021.

Změna ceny obědů
17.04.2020
obrázek k článku: Změna ceny obědů

Od 1. 5. 2020 dochází ke změně cen stravného ve školní jídelně Nová Bystřice. Konkrétní změny cen naleznete na stránkách školy pod školní jídelnou v sekci Cena obědů.

Szücsová Lucie

Upozornění pro děti a rodiče
16.03.2020
obrázek k článku: Upozornění pro děti a rodiče

Upozornění pro rodiče a děti.

Všechny školní děti jsou při veškerých prázdninách a volnech automaticky odhlášené ze stravování ve školní jídelně.

Školní jídelna Nová Bystřice – Szücsová Lucie

Výdej stravy do jídlonosičů
22.02.2018
obrázek k článku: Výdej stravy do jídlonosičů

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů.
Strávník si donese čistý jídlonosič s čipem ráno, nebo v době, určené pro odběr do jídlonosičů. Bude mít krabičku na salát, popřípadě jiný doplněk oběda. Pokud nebude mít připravené nádobí, chápeme to tak, že o doplněk nemá zájem. Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle § 26 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob, nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu. Nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče. Zařízení školního stravování zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min od jejího vydání do jídlonosiče. Dle vnitřního systému HACCP má být oběd spotřebován do 3 hodin po dohotovení.