Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice



Den zdraví 2012 - 2. stupeň

Dne 5. června 2012 se uskutečnil Den zdraví 2. stupně školy. Zde jsou záběry z této zdařilé akce. Fotili p. ředitel Václav Šilhan a hlavní organizátorka akce p. Světlana Kostková.