Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceKurz v Holenském dvoře

Zpráva ze semináře

Prezentace a motivace
Číslo akreditace: 23 024/2007-25-453
Lektorka: Mgr. Dana Forýtková

Dne: 6.11. - 7.11.2010 Počet účastníků: 25

Ve dnech 6.11. - 7.11.2010 proběhl v rámci grantového projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice“ podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výjezdní víkendový seminář s názvem „Prezentace a motivace“. Zúčastnila se ho celá cílová skupina, tj. 25 pedagogů, z toho 10 učitelek 1. stupně, 13 učitelů 2. stupně a 2 vychovatelky školní družiny.
Akce se uskutečnila v penzionu Holenský dvůr u Kardašovy Řečice nedaleko Jindřichova Hradce Tento penzion je vyhledávaným cílem turistů v době letních i zimních dovolených. Je tomu tak pro jeho polohu uprostřed krásné přírody, v níž se nalézají hluboké lesy a nádherné rybníky. Nemalým přínosem je i klidné prostředí, a tak se stal penzion kvalitním zázemím pro realizaci našeho semináře. Všichni účastníci se sjeli k penzionu v sobotu ráno před devátou hodinou. Následovalo ubytování. V 9,30 hodin byl v určených prostorách zahájen seminář. Jednalo se interaktivní prožitkový seminář. Vesměs se pracovalo ve skupinách.
První den se účastníci věnovali správné prezentaci, jak ji připravit, jakých chyb se vyvarovat, jak s žáky sestavit pravidla prezentace a jak si stanovit kritéria jejího hodnocení. Odpolední část byla věnována sebepoznání a osobnostním testům. Seminář byl ukončen v 16,30 hodin. Abychom si prohlédli okolí a mohli se zrelaxovat, vydala se většina učitelů na společnou vycházku. Někteří si zacvičili, neboť věcná manažerka projektu je také cvičitelkou aerobiku. V 19,00 hodin proběhla večeře. Po večeři se opět všichni sešli. Volná zábava byla naplněna hrou na kytaru, zpěvem, ale i vážnou diskusí.
V neděli ráno po snídani jsme se opět pustili do práce. Na programu byla motivace, jež je velmi důležitou součástí učitelovy práce. Na řadu přišlo také téma efektivní komunikace, různé způsoby jednání, naslouchání, transakční analýza a řešení konfliktních situací.
Ve 13,45 hodin seminář skončil. Pedagogové obdrželi evaluační dotazníky, rozloučili jsme se s paní lektorkou. Následoval oběd a po něm odjezd domů.
Cíl tohoto semináře byl splněn. Bylo jím naučit se správně prezentovat a naučit také děti prezentovat, umět s nimi vytvořit pravidla a také stanovit způsob hodnocení, nejlépe pomocí hodnotících kritérií, jež vytvoříme také společně s žáky. Jedná se o tzv. kriteriální hodnocení. Velmi přínosné bylo i téma efektivní komunikace, neboť si myslíme, že schopnost ústně komunikovat je zatlačována používáním PC do pozadí. Umět naslouchat je také velmi důležité a stejně tak umět dobře řešit konfliktní situace. Všechny tyto poznatky si nyní každý probere, společně je prodiskutujeme a začneme je vkládat do naší učitelské praxe.

Zapsala: Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY