Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceSeminář - vedení týmu

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

Zpráva ze semináře


Vedení a motivace týmu

Číslo akreditace: 4252/2010-25-157
Lektor: Mgr. Jiří Beníšek

               Dne: 25.2. – 26.2.2011                                                                  Počet účastníků: 25

 

      Ve dnech 25.2.- 26.2.2011 proběhl  v rámci grantového projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice“ podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  seminář s názvem „Vedení a motivace týmu“. Zúčastnila se ho celá cílová skupina, tj. 25 pedagogů, z toho 10 učitelek 1. stupně, 13 učitelů 2. stupně a 2 vychovatelky školní družiny.

     Oba semináře se konaly v nově rekonstruovaných prostorách půdní vestavby základní školy, ve velmi pěkném a motivujícím prostředí, a to v učebně hudební výchovy. Seminář vedl zkušený lektor Mgr. Jiří Beníšek, který přednášel již mnohokrát na seminářích pro pedagogy. Tyto semináře se právě týkají oblasti týmové práce, ale i vedení sebe, neboť mám-li vést tým, musím umět vést sebe. Toto téma bylo propojeno s pojmem emoční inteligence, jež je nepostradatelná pro jakékoli vedení někoho.Využívalo se flip-chartu zakoupeného z finančních prostředků GP. Připraveny byly nakopírované texty pro všechny účastníky.

          Začátek semináře byl v pátek 25.2. ve 13,00 hodin a v sobotu 26.2 v 7,45 hodin a konec v pátek v 19,45 hodin a v sobotu ve 14,15 hodin. Bylo zakoupeno tradiční občerstvení – chlebíčky, zákusky, káva, čaj, minerálky. Časy byly přizpůsobeny příjezdu a odjezdu linkového autobusu do Jindřichova Hradce, kde žije téměř polovina pedagogů ze ZŠ v Nové Bystřici.

     První den se účastníci věnovali pojmu emoční inteligence a vedení sebe. Ve druhém dni se pozornost zaměřila na tým, koučovací techniky a koučink jako podporu strategického vedení lidí.
     Oba semináře byly nabity zajímavými a potřebnými informacemi. S pojmem emoční inteligence jsme se setkali poprvé, stejně tak s koučinkem. O to přínosnější pro nás tento seminář byl.

     Učitelé si měli možnost uvědomit výhody a nevýhody tradičního způsobu vedení. Pochopili cestu vedoucí ke zvýšení vlivu pedagoga na vzdělávací prostředí. Zjistili, jaký je rozdíl mezi vedením
a řízením. Pedagogové byli vedeni k pochopení prostředí a struktury koučování jako vedení k učení
a rozvoji. Pozornost byly upřena také na prohlubování emočních, sociálních a komunikačních kompetencí. Důležité bylo také poznání rozdílnosti potřeb a jejich vlivu na jednání a chování člověka. Velmi přínosné bylo, že veškeré důležité informace byly dokladovány na řadě praktických příběhů z bohaté praxe lektora.

      Svým vystupováním a profesionalitou lektor zaujal celou cílovou skupinu. Mnozí vyjádřili přání navštívit ještě některé další jeho semináře. To už však nikoli v rámci  tohoto projektu. Myslím, že seminář splnil stanovený cíl nejen svým obsahem, ale i tím, že motivoval pedagogy k dalšímu učení.


                                           Zapsala: Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu

 


Vyhodnocení dotazníku pro učitele

Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech 25 pedagogických pracovníků naší školy, tedy celá cílová skupina grantového projektu, kteří se zúčastnili semináře Vedení a motivace týmu.

Dotazníkové otázky/ vyhodnocení.

1. Jak jste byli spokojeni s organizací semináře?

Organizace víkendového semináře byla vnímána většinou učitelů jako velmi dobrá.
76% učitelů označilo plný počet bodů, maximální spokojenost s organizací.
8% učitelů dalo 4 body z pěti možných.
dále: 4 učitelé – 3 body

2. Jak jste byli spokojeni s obsahem semináře?

Pedagogické pracovníky obsah semináře nadchnul, byli s ním velmi spokojeni.
92% učitelů obsah hodnotilo plným počtem bodů.
1 učitel označil 4 body z pěti, 1 učitel dal 3 body z pěti možných.

3. Splnila akce Vaše očekávání?

Podle většiny pedagogů akce splnila očekávání.
76% učitelů udělilo všechny body.
24% učitelů odpovědělo přidělením 4 bodů z pěti.

4. Co Vás nejvíce zaujalo?


Spektrum odpovědí:


Srozumitelný výklad o emoční inteligenci.
Téma: záchranář, oběť, vyděrač v komunikaci s druhými lidmi – umět si s tím poradit.
Lektorův nadhled v problematice koučování a vedení týmu.
Objasnění a utřídění ve věcech, které denně prožíváme ve škole.
Doložení teorie na praktických ukázkách a příbězích.
Jak důležitá je sebeúcta, sebedůvěra.
Vývoj osobnosti a emoční vlivy.
„Tři kelímky“ – typologie člověka: sebezáchovný, vztahový a sociální.
Každý člověk má znát svoji hodnotu – má zodpovědnost za své činy – jedině to vede ke svobodě.

5. Co je pro Vás největším přínosem?

Spektrum odpovědí:

Pojem emoční inteligence byl pro mne nový.
Uvědomit si, že svoji hodnotu, ať už v práci, nebo v rodinném prostředí, si držíme sami.
Sebeuvědomění, za své chování, emoce a pocity si zodpovídáme jen sami.
Obecný princip fungování osobnosti a návod, z toho si pak vzít, co potřebuji.
Nejen znalosti jsou důležité.
Empatie je dnes nedostatkové zboží.
Uvědomění si vlastní hodnoty a nutnosti sebedůvěry a sebeúcty v jednání s druhými lidmi.
Pochopení běžných situací a vědomí, že existuje řešení.


6. Další vzkazy a připomínky.

Poděkování.
Uznání srozumitelnosti výkladu přednášejícího lektora.
Uznání, vše bylo v pořádku, OK.
Poděkování za všechny uskutečněné semináře v grantovém projektu školy.