Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceŠkolení učitelů

V srpnu 2012 proběhlo školení učitelů k práci s interaktivními tabulemi.