Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceInstalace interaktivních tabulí

Na přelomu října a listopadu 2012 na škole přibyly nové interaktivní tabule. Ihned se s nimi začalo úspěšně pracovat  -  škola se mohla pochlubit sponzorům a zároveň jim poděkovat za obětavou pomoc škole.