Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceŠkolení k tabulím SMART

Ve dnech 21.11. 2012,  3.12.2012  a 6.2.2013 se uskutečnila školení pro členy týmu OPVK 3 v používání interaktivních tabulí SMART.