Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceFotogalerie: BESEDY o lese

O lese v lese

Uspořádáním akce „O lese v lese“ v pátek 24. června 2011 byla realizována jedna z klíčových aktivit globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji“, který v novobystřické škole probíhá pod názvem „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice“ a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Žáci čtvrtých tříd se na společné setkání a povídání o lese velmi těšili. Mohli si tak přímo v terénu ověřit své znalosti v oblasti environmentální výchovy, určovat stromy, šišky a lesní plody, dozvědět se o více o významu lesa, ale také o náplni práce lesníka.  Kdo jiný ví, jak neublížit lesu při kácení dříví, kdo by opravoval lesní cesty, chránil les před přemnoženými škůdci a hlavně sázel a vychovával nový les? Naši průvodci, Ing. Martin Dohnal a Ing. Kamil Bjaček, vyprávěli o lesním ekosystému,
o příčinách škod v lese a o tom, jak jim předcházet. Naučili děti určovat stáří a výšku stromů, ukázali jim speciální lesní mapy, trpělivě odpovídali na všetečné otázky. Na pěti stanovištích mohli žáci v „přímém přenosu“ sledovat vývoj lesa, zahrát si hru „Čistíme les“, dotknout se trofejí, změřit si šířku stromů, pozorovat brouky a houby. Pro všechny bylo důležité připomenutí základních pravidel slušného chování v lese.
Žáci obou čtvrtých tříd a jejich třídní učitelky touto cestou děkují oběma odborníkům za připravený program a zajímavé povídání.

Marika Hauserová