Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceProjektový záměr - OPVK 3

Na úvod seznámení s projektem číslo 3 důležitý dokument

 

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice       

Hradecká 390, PSČ 37833, Nová Bystřice

 

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST


Oblast podpory : 7.1.4. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

                                                    

Grantový projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.3796   MODERNIZACE ŠKOLY POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

 

 

1. CÍL PROJEKTU

 

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cíl: zkvalitnění výuky prostřednictvím činností využívajících digitální technologie

 

 • podpora aktivit zvyšujících zájem žáků o výuku, vhodná motivace žáků
 • zvýšení efektivity výuky prostřednictvím rozšíření vyučovacích metod a forem práce s využitím moderních technologií – vytvoření DUM - práce na PC – testy, prověrky, powerpointové prezentace, práce s interaktivní tabulí -  využití programu SMART Notebook - ve všech vyučovacích předmětech (nejen informatika a počítače)

 

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Cíl: proškolení pedagogických pracovníků v oblasti využívání moderních digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě

 

 • získání znalostí a dovedností k vytváření DUM a jejich zavádění do výuky

 

2. POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU MÍT PROSPĚCH Z ÚČASTI NA KLÍČOVÝCH AKTIVITÁCH

 

 • prospěch ze zaváděných klíčových aktivit bude mít 328 žáků, z toho 193 na 1.stupni a 135 na 2. stupni, z toho 150 dívek – na 1.st. 98, na 2. st. 52
 • speciální potřeby (integrovaní žáci) – 2 žáci – 1 dívka na 1. st. a 1 chlapec na 2. st.
  (toto jsou informace udávané na základě statistického Výkazu o základní škole k 30.9.2011)

 

3. POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, KTEŘÍ BUDOU MÍT PROSPĚCH Z ÚČASTI NA KLÍČOVÝCH AKTIVITÁCH

 

 • na vytváření DUM se bude aktivně podílet 14 pedagogických pracovníků ( z 25), z toho 5 na 1. st. a 9 na 2. st. ZŠ (tj. 60%)
 • ověřovat v praxi budou i další učitelé, již se aktivně nepodílejí na tvorbě, ale budou vytvořené materiály využívat

 

4. VÝSLEDEK PROJEKTU, JAKÁ ZMĚNA NASTANE

 

 • učitelé budou vzdělaní v oblasti moderních digitálních technologií
 • zaváděním vytvořených DUM dojde ke zkvalitnění a zpestření výuky
 • výuka bude názornější, interaktivnější, originálnější a přitažlivější pro žáky, ale i pro učitele

 

5. ROZPOZNÁNÍ A HODNOCENÍ ZMĚNY

 

 • vytvořením minimálně 720 DUM (tj. 12 sad), jejich ověřením v praxi a zaváděním do výuky
 • kontrolou prostřednictvím hospitací ze strany vedení školy, či vzájemných hospitací mezi kolegy
 • prostřednictvím informací pro veřejnost – pedagogickou i nepedagogickou – publicita – webové stránky školy – www.zs,novabystrice.cz , příspěvky do městského Měsíčního zpravodaje novobystřických občanů, případně do dalšího regionálního tisku
 • pořízením interaktivních tabulí a práce s nimi

 

 

 

Zpracovaly: Josefa Rykrová, Marika Hauserová