Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceDigitální učební materiály 2

Vzdělávací oblast:
Tematická sada:
Vytvořili:
Kontakty:
Člověk a jeho svět, Člověk
a společnost
Prvouka 2
 
 
Petra Bendová
Martina Píchová
 
 
 
Vlastivěda 4-5
 
Marika Hauserová
 
 
 
Dějepis 6-8
 
Jitka Zíková
Jana Omastová
 
Matematika
a její aplikace
Matematika 2
 
 
Petra Bendová
Martina Píchová
 
Člověk a příroda
Zeměpis 7–8
Václav Zajíc

 
 
 
Záznamové archy dalších sad naleznete zde:

 1. Bendová, Píchová,  prvouka 2

 2. Bendová, Píchová, matematika 2

 3. Hauserová, vlastivěda 4. - 5.

 4. Zajíc,  Zeměpis 7. - 8.

 5. Zíková, Omastová, dějepis 6.-8.ročník