Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceDig. učeb. materiály závěrečné:

Digitální učební materiály  závěrečné"

Vzdělávací oblast:

Tématická sada: Vytvořil: Kontakty:
Člověk a společnost Výchova k občanství 6., 7., 9. Dagmar Makovičková zobalovadagmar@seznam.cz
Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk 6. - 8.

Světlana Kostková sk.ks@centrum.cz
Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. - 8. Světlana Kostková sk.ks@centrum.cz
Člověk a zdraví Tělesná výchova 6 - 8 (Výchova ke zdraví) Václav Zajíc zajic.vaclav007@seznam.cz
Člověk a jeho svět Dopravní  výchova 1 - 5 Michal Tesař numerouno75@email.cz
Člověk a zdraví Tělesná výchova 1 - 9 (Výchova ke zdraví)

Michal Tesař

Marika Hauserová

numerouno75@email.cz

MarikaHauserova@seznam.cz

Člov ěk a příroda Přírodopis 6 - 9 Jaroslava Sotonová SotonovaJ@seznam.cz
 
Záznamové archy závěrečných sad naleznete zde:


 1. Makovičková, výchova k občanství 6 - 7 - 9

 2. Kostková, anglický jazyk 6 - 8

 3. Kostková, anglický jazyk 6 - 8

 4. Zajíc, tělesná výchova 6 - 8

 5. Tesař, dopravní výchova 1 - 5

 6. TesařHauserová, tělesná výchova 1 - 9 (výchova ke zdraví)

 7. Sotonová, přírodopis 6 - 9