Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

TÁBOR - INFORMACE

23.06.2020
obrázek k článku: TÁBOR - INFORMACE

TÁBOR - INFORMACE - POSLEDNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ !!!!
pro přihlášené táborníky, uhrazené přihlášky (do 25. 6. 2020)

 

Staré Město pod Landštejnem, Cyklocamp

Tábor ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE           1. – 8. 8. 2020, Cesta do budoucnosti, aneb vzhůru ke hvězdám.

První den tábora:                                                Milí táborníci a jejich rodiče!
Sobota 1. 8. 2020// 10.00 hodin
Areál parkoviště pro rodiče táborníků – při vjezdu vlevo pod halou – dle značení!!
Příjezd: 9.45 – 10.15 hodin, ne dříve – ne později.
Po příjezdu si v seznamu táborníků na parkovišti najdete číslo svého oddílu, dozvíte se kam jít na oddílové shromaždiště (vedle haly na loukách, za deště v hale).
K vyznačenému místu s číslem oddílu si vynesete své věci (tašky lepší než kufr, další osobní věci, vše co si táborník dovezl – viz. seznam, web školy - dokumenty)
 - nevstupujete s dětmi do areálu tábora, nedoprovázíte je k chatkám a do 10.30 hodin, prosíme, opouštíte vstupní místo tábora. Respektujte a dodržujte všechna přijatá platná opatření. Děkujeme. Pac a pusu – ahoj.
Kdo nezbytně 1. 8. 2020 z rodičů potřebuje osobně jednat se zdravotnicí (roh sportovní haly) - k předání individuálních léků dítěte – vyhrazený čas: 9.45 – 10.30 hodin.

Na daném místě – shromaždišti - své vedoucí odevzdáte dokumenty!!! Pozor, letos je jich s novou vyhláškou o táborech více, jsou od 26. 6. 2020 k tisku na webu školy/dokumenty ke stažení:

 1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – od lékaře (dokument z roku 2020,
  po ukončení tábora bude vrácen, na webu školy již delší dobu!!!!!!!!!).
 2. Prohlášení zákonných zástupců dítěte – nesmí být starší 24 hodin.
 3. List účastníka na letní tábor, má dvě stránky – vyplní rodiče před táborem
 4. Doplňující údaje účastníka – zde se vlepuje kopie kartičky zdravotní pojišťovny.
 5. Pokyny související s nemocí Covid 19 – „Rodiče táborníka….

Pokud se domníváte, že by bylo dobré se zdravotnicí tábora zdravotní stav konzultovat dříve (než na začátku tábora 1. 8. během předávání), kdy není příliš časového prostoru, napište tento požadavek do 28. 7. 2020 na email vedoucí tábora: marikahauserova@seznam.cz. Bude Vám předán telefon na zdravotnici tábora, abyste se s ní domluvili.

 • KDO SI NEMŮŽE DOKUMENTY VYTISKNOUT SÁM, MŮŽE SI JE VYZVEDNOUT do 17. 7. 2020 U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY – KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN, 8/11 HODIN - PAK ŠJ ZAVŘENÁ.

V DOKUMENTECH na webu školy TAKÉ NALEZNETE POVINNÝ A DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ TÁBORNÍKA
A DALŠÍ INFORMACE, KTERÉ JE DOBRÉ VZÍT NA VĚDOMÍ.
Na táborníky se moc těšíme a věříme, že všechno bude dobré.
V případě změn, dotazů: hl. vedoucí - M. Hauserová, 727 989 063

 

Doučování anglického jazyka ve školním roce 2020/21

23.06.2020
obrázek k článku: Doučování anglického jazyka ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče
žáků angličtinářů,


chtěla bych Vás informovat a požádat, abyste nevraceli učebnice anglického jazyka, neboť hned od začátku distanční výuky (uzavření školy – březen 2020) jsem počítala s tím, že si od září 2020 upravím tematické výukové plány, abych nejprve dobrala učivo letošního školního roku.

Mrzí mě, že na nabídnuté konzultace nyní v červnu přišlo pouze pět žáků.
Pokud bude zájem, chtěla bych hned od září žákům, hlavně 9. tříd, nabídnout doučovací hodiny anglického jazyka.
V prvním školním týdnu počítám s informační schůzkou pro rodiče žáků, které vyučuji anglickému jazyku, abych jim odpověděla na jejich dotazy týkající se výuky AJ, metod a forem práce, hodnocení. Termín a čas tohoto setkání včas zveřejním na webových stránkách školy v sekci aktualit.

S pozdravem
                                                                                                                  Mgr. S. Červená

 

V Nové Bystřici 22. 6. 2020

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

23.06.2020
obrázek k článku: DŮLEŽITÉ INFORMACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠKOLY
S novým školním rokem 2020/2021 zaznamená škola řadu změn. Zde je stručný přehled těch základních informací, které by neměly uniknout žádnému z rodičů našich žáků.

 • Úřední hodiny základní školy v době letních prázdnin:

Každé pondělí od 9.00 hodin do 11.30 hodin. V ostatních dnech po předchozí domluvě (email: , nebo
 tel. ředitelky školy: 727 989 063, 388 288 131). Sledování webových stránek je velmi vhodné, změny mohou nastat.

 

 • KASA ŠKOLY - Rodiče vloží na účet školy: 604192349/ 0800
  a pod přiděleným variabilním symbolem svého dítěte (znají od TU) do 31. 8. 2020
  částku 1. 500,- Kč. Nevkládají rodiče žáků současných 9. tříd a budoucích 1. tříd. Do poznámky (pro kontrolu) při podání pokynu k platbě (nebo na složenku, kterou také lze platit, např.na poště), prosím, vždy napište jméno a příjmení svého dítěte.
 • ELEKTRONICKÁ TŘÍDNÍ KNIHA – Všichni učitelé absolvovali školení, jak vést el. třídní knihu.
 • !! ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  - Každý žák / žákyně od 2. do 9. třídy bude mít svoji vlastní elektronickou žákovskou knížku, kam od 1. září bude každým učitelem zadáváno hodnocení prospěchu, chování, další informace a sdělení školy. Papírová podoba ŽK se již nebude evidovat.
 • Krizový plán školy – zřízení emailové adresy se společnou koncovkou
  V případě opakovaní situace, že by se musela uzavírat škola, je potřeba (a tato doba to jasně ukázala za nutné řešení), aby škola distanční výuku a komunikaci mezi sebou zajišťovala jednotně. K efektivnímu řešení přispěje i to, že naprosto všichni učitelé i žáci (a to od 1. do 9. tříd) si budou od září 2020 průběžně na škole zakládat emailové adresy s koncovkou @gmail.com. Tyto emailové adresy žáků budou dle platných směrnic GDPR zaneseny do školního systému Bakaláři. Bakaláři je systém řady škol, který je velice dobře zabezpečen, má softwarové parametry a plní všechny komunikační požadavky.
  Počítejte, prosím, milí rodiče, že hned v prvním školním týdnu (od 1. – 4. 9. 2020) Vám třídní učitelé 1. - 9. tříd nabídnou v odpoledních hodinách informační schůzku, kde se dozvíte osobně více k této oblasti, dalším novinkám z organizace školního roku a dojde zde, na půdě školy, k fyzickému předání přihlašovacích jmen a hesel el. ŽK. Ty jsou určeny pouze Vám. Pokud se je rozhodnete dál předávat, nesete za toto další šíření plnou odpovědnost.
 • Začátek školního roku: 1. září 2020 – organizační hodina s třídními učiteli. První tři dny nového školního roku budou patřit třídnickým hodinám a akcím. Všichni se těšíme, že příští školní rok bude „normální.“
 • Školní družina již dlouhodobě nesplňovala hygienické normy týkající se prostoru. Nové zázemí najde školní družina od 1. 9. 2020 v místech rodinného centra. O novinkách a provozu školní družiny Vás budeme včas informovat. Zápis do ŠD – 1. 9. 2020 od 7.30 do 9.00 hodin ve školní jídelně. První školní den družina činnost nezajišťuje.

 

Děkuji – „Kloubouk dolů“  před zaměstnanci školy, před rodiči a žáky - dětmi, jak to všichni „dali“, v rámci svých možností.
 

 • Krásné léto – Přeji všem hlavně zdraví, ale také pohodové letní dny plné hezkých setkání, akcí, radostí a odpočinku.                                         

                                                                        M. Hauserová, ředitelka ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE

 

Ředitelské volno

12.06.2020
obrázek k článku: Ředitelské volno

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí žáci.

dovolte mi, abych Vás informovala, že v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb., jako statutární orgán -  ředitelka školy -
 vyhlašuji z organizačních a technických důvodů  

dne: pondělí 29. 6. 2020 + úterý 30. 6. 2020 ředitelské volno.

                                                                                          Mgr. Marika Hauserová, ředitelka školy

Vysvědčení – poslední den školy: pátek 26. 6. 2020

Rozdání vysvědčení se řídí pokyny třídních učitelů daných tříd (stanovený čas, sraz před školou, platná hygienická opatření).
 

Slavnostní předání závěrečných vysvědčení žáků 9. tříd se koná v pátek 26. 6. 2020 od 9.00 v kinosále KD Koruna v Nové Bystřici.

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři ředitelky školy. V době letních prázdnin je možno si vysvědčení vyzvednout v úředních hodinách základní školy.

Hlavní prázdniny:  1. 7. 2020 – 31. 8. 2020

Žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti v době hlavních prázdnin svými třídními učiteli. Poučení proběhlo v rámci třídnických hodin přímo ve škole, nebo distanční cestou.

Začátek školního roku 2020/2021: úterý 1. 9. 2020.

Seznamy žáků budoucích 1. tříd budou zveřejněny až v úterý 1. 9. 2020.

Další informace na webových stránkách školy
- sekce: Aktuality, Dokumenty ke stažení

 

Tábor 2020

10.06.2020
obrázek k článku: Tábor 2020

TÁBOR 2020 – PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU- dokument k lékaři – sami vytisknout .

Dokument Prohlášení o zdravotním stavu táborníka, který potvrzuje lékař je ke stažení na webových stránkách školy, sekce Dokumenty!!

Tento list je jedním z mnoha povinných, které bude táborník odevzdávat při vstupu do tábora (sobota 1. 8. 2020, Cyklocamp),

a bez kterých Vaše dítě nebudeme moci na tábor přijmout. Tento dokument zveřejňujeme už nyní, abyste měli dostatek času pro návštěvu lékaře (dle platných hygienických podmínek pro rok 2020).

DALŠÍ INFORMACE A DOKUMENTY KE STAŽENÍ – KONEC ČERVNA, WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY //DOKUMENTY.

TÁBOR 2020 BUDE – pokyny k platbě

 pro všechny přihlášené děti

!!! cena, změna: 2.800,-Kč


Kdo by nemohl, či nechtěl akceptovat nárůst ceny (díky zvýšení všech nákladů, provozovatele areálu, i těch táborových), či z jiných důvodů by chtěl zrušit podanou přihlášku, jednoduše neuhradí tábor, nic nevysvětluje.
Neuhrazením táborové ceny do 11. 6. 2020 se táborová přihláška automaticky ruší.

POKYNY K PLATBĚ:- NA ÚČET: 185754879/0600,
 pro identifikaci do pozn.pro příjemce uveďte:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + jeho RČ. Jiný způsob platby, a nebo jiný termín splatnosti si musíte osobně domluvit telefonicky s vedoucí tábora do 15. 6., jinak je přihláška zrušena.


DALŠÍ BLIŽŠÍ INFORMACE PRO TÁBORNÍKY – např. seznam věcí atd.+  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO RODIČE + další

 – VŠE NA KONCI ČERVNA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY//DOKUMENTY

 …NUTNÉ SLEDOVAT, sami VYTISKNOUT !!!!

 


Dotazy: zakladni.skola@novabystrice.cz tel. 388 288 131                Těšíme se na táborníky. 
                                   Marika Hauserová, hlavní vedoucí tábora, 727989063

 

Kasa školy

14.05.2020
obrázek k článku: Kasa školy

KASA ŠKOLY – důležité informace
 pro zákonné zástupce žáků ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE

---------------------------------------------------------------------------------

 • Každý žák obdrží svůj variabilní symbol – čtyři čísla

VS – vytvořen systémem na jeden školní rok

První číslo: ročník            Druhé číslo: třída A= 0, B =1

Třetí a čtvrté číslo: např. 05, 21 …odpovídá číslu žáka/žákyně z třídního výkazu

 • Vždy v  červnu (na konci daného školního roku např. červen 2021) bude účet žáka vynulován a přebytky osobně vráceny. Nic se nebude převádět do následujícího školního roku. Tuto agentu bude řídit třídní učitel pod vedením účetních školy.
 • Rodiče vloží na účet školy: 604192349/ 0800
  a pod přiděleným variabilním symbolem svého dítěte
  částku 1. 500,- Kč.
  Nevkládají rodiče žáků současných 9. tříd a budoucích 1. tříd.

Platbu na účet KASA ŠKOLY nutno provést od 1. 6. 2020 nejpozději do 31. 8. 2020.

Do poznámky pro kontrolu při podání pokynu k platbě (nebo na složenku), prosím,

vždy napište jméno a příjmení dítěte.

Zákonní zástupci žáků 1. tříd
obdrží variabilní symboly pro své dítě – prvňáka v první školní den. Částka bude jiná (700,-Kč), protože na nákupu pomůcek pro první třídy se podílí stát.
Na úhradu budou mít stanovený září a říjen.

 • Nelze hradit jedním příkazem více dětí v rodině najednou.  Rodič podá tolik platebních příkazů, kolik má fyzicky přítomných dětí ve škole. Každé dítě má svůj variabilní symbol.
 • Z kasy školy se platí: pracovní sešity, nákup „balíčku“ = služba školy zajišťující nákup sešitů
  a čtvrtek, divadlo, exkurze, koncerty, akce třídy a školy.
  Kasa školy nesouvisí s poplatkem Spolku sdružení rodičů.
  Tímto způsobem se vyhneme vybírání průběžných částek, které nosily děti v průběhu školního roku učitelům. Žáci nebudou do školy nosit žádné peníze v hotovosti.
 • Výpis o hospodaření.
  Každý rodič má právo v průběhu školního roku požádat třídního učitele o přípravu výpisu
  o hospodaření s účtem dítěte/ žáka.
  V případě finančních problémů spojených s řádnou platbou kontaktujte, prosím, ředitelku školy.

Více informací

Více informací obdrží zákonní zástupci od třídního učitele svého dítěte.
Viz. webové stránky školy, Zpravodaj novobystřických občanů.

 

Platnost telefonních čísel

13.01.2020
obrázek k článku: Platnost telefonních čísel

INFORMACE – platná telefonní čísla

V nejbližších dnech dojde v ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE k vyřazení starých telefonních čísel (začínající na 384…).

V provozu budou pouze níže uvedená nová telefonní čísla.

Důležitá telefonní čísla:

Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy – 388 288 131, 727 989 063

Mgr. J. Rykrová, zástupkyně ředitelky školy - 388 288 132

 

J. Fabrigerová, B. Šilhanová, účetní – 388 288 133

 

Sborovna 1, 1. patro – 388 288 134

Sborovna 2, 1. patro – 388 288 135

Sborovna 3, přízemí – 388 288 136

 

Školní družina- 388 288 137

Školní jídelna – 388 288 138

 

Mateřská škola – ředitelna, R. Koperdáková - 388 288 139

Mateřská škola - odhlašování obědů - 388 288 140          

 

Školní poradenské pracoviště

02.09.2019
obrázek k článku: Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ pro školní rok 2019 - 2020

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP)
 – Mgr. Dagmar Makovičková

Konzultační hodiny:

pondělí 12. 30 hodin - 14.00 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail:makovickovadagmar@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy

 

VÝCHOVNÝ PORADCE (VP)
 – Mgr. Michal TESAŘ

Konzultační hodiny:

pondělí 10. 00 hodin – 12.00 hodin, 14.00 hodin – 14. 45 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail: tesar.m75@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy,
kancelář ŠMP + VP – 1. poschodí vlevo, vedle počítačové učebny

 

Na webových stránkách školy: www.zs.novabystrice.cz

 je ve složce PREVENCE zveřejněn

PROGRAM PORADENSÝCH SLUŽEB
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020.