Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

4. B-Projekt Den s hasičem