Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Oznámení rodičům…

 

 

Vzhledem k velmi nízkém zájmu rodičů o naši elektronickou žákovskou knížku

nebudeme

od  školního roku 2016/2017 tuto formu spolupráce rodičů a školy organizovat.