Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

INFORMACE ZE ŠKOLY

11.10.2021
obrázek k článku: INFORMACE ZE ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informoval, že v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon ) a čl. 1 odstav. 4 zákona č. 472/2011 Sb., jako statutární orgán - ředitel školy - vyhlašuji z organizačních a technických důvodů.
                                                           ŘEDITELSKÉ VOLNO
Spolu se školou bude uzavřena Mateřská škola, Školní jídelna, Školní družina i Rodinné centrum.

 
 
ve čtvrtek 21. 10. 2021
 
Mgr. Václav Zajíc, ředitel školy
 

Zahájení školního roku 2021 - 2022

31.08.2021
obrázek k článku: Zahájení školního roku 2021 - 2022

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

                                                         VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021

                                                  VCHODEM OD HRADECKÉ ULICE

                                          ZAČÁTEK – 8.00 HODIN, UKONČENÍ – 8.45 HODIN

Podrobné informace k organizaci 1. týdne školy naleznete v přiloženém dokumentu níže.

 

Rodinné centrum oznamuje

20.05.2021
obrázek k článku: Rodinné centrum oznamuje
Provoz Rodinného centra
Vážení,
informujeme Vás, že s účinností od 24.5. 2021 se mohou zájmové kroužky uvnitř budovy konat v počtu nejvýše 10 účastníků bez testů a nejvýše 50 účastníků s testy, ve venkovních prostorách může být organizována zájmová činnost pro maximálně 100 osob.
Veškeré konkrétní informace k provozu kroužků, které Vaše děti navštěvují, obdržíte v následujících dnech. Můžete mne kontaktovat na tel.č. 776 688 073.
Přejeme Vám hodně pozitivní energie a trpělivosti :-)
 
Vedoucí Rodinného centra Tereza Drugová
 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

13.01.2021
obrázek k článku: ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

 • Zákonný zástupce – žadatel o ošetřovné -
  stáhne a vyplní tento tiskopis
  ze stránek:
  https://www.cssz.cz/

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 • Informace konzultována 13. 1. 2021, v 10.45 hodin, s pracovnicí ČSSZ (pí Frýbortová,vedoucí oddělení, oddělení nemocenského pojištění, tel. +420 384 359 313).
  S dotazy k tiskopisu se, prosím, obracejte na ČSSZ Jindřichův Hradec.
   
 • Škola tento tiskopis nebude vystavovat.
  Lékař (pediatr) vystavuje pouze běžné ošetřovné v případě zdravotních potíží dítěte.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě
                                     (staženo ze str.www.cssz)

za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část
Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).
Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).

 

Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky

05.01.2021
obrázek k článku: Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky

DISTANČNÍ VÝUKA A ŠKOLNÍ OBĚDY pro žáky i učitele

Vyučující a žáci, kteří vedou distanční výuku (i z domova) mají nárok na oběd ve školní jídelně.
Tento oběd si mohou brát pouze do vlastních jídlonosičů, není možné oběd konzumovat v prostředí jídelny (viz. manuál pro stravování v době covidových opatření).

Obědy se pro tuto skupinu do jídlonosičů vydávají v okénku jídelny v čase: 11.00 – 11. 30 hodin.
Pokud tento čas strávníkům na distanční výuce nevyhovuje, nabízí se tato řešení:

 • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku v ranních hodinách daného konkrétního dne (s čipem). Jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin.

 

 • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku předchozí den (mít dvoje jídlonosiče). Jídlonosiče se budou vyměňovat ze dne na den. Uložený jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin s tím, že tam ponechá jídlonosič na další den (s čipem).

 

S platností od 6. 1. 2021.

 

Důležitá informace

30.08.2020
obrázek k článku: Důležitá informace

Důležitá informace pro všechny!!!!!

Na webových stránkách základní školy a mateřské školy: www.zsnovabystrice.cz/ sekce COVID-19

jsou uveřejněny základní dokumenty,
kterými se školská zařízení,
tedy ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE řídí v rámci platných hygienických opatření

a přijatých mimořádných opatření, která se budou měnit dle aktuálního epidemiologického stavu daného regionu.

ŽÁDÁME VÁS, BUĎTE S NÁMI ODPOVĚDNÍ, ZDRAVÍ JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO ČLOVĚK MÁ,
A PROTO JE POTŘEBA DODRŽOVAT PŘIJATÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ,
VÉST DĚTI A ŽÁKY K HYGIENICKÝM NÁVYKŮM, PŘEDCHÁZENÍ NEMOCÍ A UPĚVNŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.

Sledujte je s námi, komunikujme společně.
Řešení budeme hledat ve spolupráci s KHS České Budějovice, pod kterou naše škola spadá.

Žáci budou poučeni o dodržování hygienických opatření, bezpečnosti práce a přijatých opatřeních svými třídními učiteli.
Zákonní zástupci se více z této oblasti dozví od třídních učitelů svých dětí, která proběhne hned v září 2020.

Pokyny a informace budou vždy v systému Bakaláři, do kterého získáte přístup, a také na webových stránkách školy.

VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNĚ VŠECHNO ZVLÁDNEME.

V příloze naleznete důležité upozornění!!!

 

Rodinné centrum

24.08.2020
obrázek k článku: Rodinné centrum

RODINNÉ CENTRUM Nová Bystřice

Centrum volnočasových a dalších aktivit nejen pro děti a žáky, ale pro všechny věkové kategorie – centrum pro veřejnost

 

Od 1. 8. 2020  přešlo Rodinné centrum Nová Bystřice pod  správu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice, kterou zřizuje Město Nová Bystřice.
O dosavadní prostory se bude dělit se školní družinou. Pro návštěvníky RC se nic nemění, nabídka všech aktivit zůstává. Navíc spolu s pravidelným programem bude každý měsíc RC nabízet i další jiné akce, ať už pro nejmenší děti s rodiči, žáky, ale i pro seniory a širší veřejnost. Přehled pravidelných činností rodinného centra najdete na webových stránkách školy (www.zsnovabystrice.cz).
 

Aktuální informace, nabídky různých činností aj. budou vždy uveřejněny na webu školy, ve zpravodajích, ale i na webu města.

Kontakt: Tereza Drugová  776688073

                email RCNB@centrum.cz

 

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás.

 

Kasa školy

14.05.2020
obrázek k článku: Kasa školy

KASA ŠKOLY – důležité informace
 pro zákonné zástupce žáků ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE

---------------------------------------------------------------------------------

 • Každý žák obdrží svůj variabilní symbol – čtyři čísla

VS – vytvořen systémem na jeden školní rok

První číslo: ročník            Druhé číslo: třída A= 0, B =1

Třetí a čtvrté číslo: např. 05, 21 …odpovídá číslu žáka/žákyně z třídního výkazu

 • Vždy v  červnu (na konci daného školního roku např. červen 2021) bude účet žáka vynulován a přebytky osobně vráceny. Nic se nebude převádět do následujícího školního roku. Tuto agentu bude řídit třídní učitel pod vedením účetních školy.
 • Rodiče vloží na účet školy: 604192349/ 0800
  a pod přiděleným variabilním symbolem svého dítěte
  částku 1. 500,- Kč.
  Nevkládají rodiče žáků současných 9. tříd a budoucích 1. tříd.

Platbu na účet KASA ŠKOLY nutno provést od 1. 6. 2020 nejpozději do 31. 8. 2020.

Do poznámky pro kontrolu při podání pokynu k platbě (nebo na složenku), prosím,

vždy napište jméno a příjmení dítěte.

Zákonní zástupci žáků 1. tříd
obdrží variabilní symboly pro své dítě – prvňáka v první školní den. Částka bude jiná (700,-Kč), protože na nákupu pomůcek pro první třídy se podílí stát.
Na úhradu budou mít stanovený září a říjen.

 • Nelze hradit jedním příkazem více dětí v rodině najednou.  Rodič podá tolik platebních příkazů, kolik má fyzicky přítomných dětí ve škole. Každé dítě má svůj variabilní symbol.
 • Z kasy školy se platí: pracovní sešity, nákup „balíčku“ = služba školy zajišťující nákup sešitů
  a čtvrtek, divadlo, exkurze, koncerty, akce třídy a školy.
  Kasa školy nesouvisí s poplatkem Spolku sdružení rodičů.
  Tímto způsobem se vyhneme vybírání průběžných částek, které nosily děti v průběhu školního roku učitelům. Žáci nebudou do školy nosit žádné peníze v hotovosti.
 • Výpis o hospodaření.
  Každý rodič má právo v průběhu školního roku požádat třídního učitele o přípravu výpisu
  o hospodaření s účtem dítěte/ žáka.
  V případě finančních problémů spojených s řádnou platbou kontaktujte, prosím, ředitelku školy.

Více informací

Více informací obdrží zákonní zástupci od třídního učitele svého dítěte.
Viz. webové stránky školy, Zpravodaj novobystřických občanů.

 

Školní poradenské pracoviště

02.09.2019
obrázek k článku: Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ pro školní rok 2020 - 2021

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP)
 – Mgr. Dagmar Makovičková

Konzultační hodiny:

pondělí 12. 30 hodin - 14.00 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail:makovickovadagmar@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy

 

VÝCHOVNÝ PORADCE (VP)
 – Mgr. Michal TESAŘ

Konzultační hodiny:

pondělí 10. 00 hodin – 12.00 hodin, 14.00 hodin – 14. 45 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail: tesar.m75@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy,
kancelář ŠMP + VP – 1. poschodí vlevo, vedle počítačové učebny

 

Na webových stránkách školy: www.zsnovabystrice.cz

 je ve složce PREVENCE zveřejněn

PROGRAM PORADENSÝCH SLUŽEB
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020.