Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

zobrazit články  (Aktuality ZŠ) z roku

Žáci 8. A a 7. A na Techmanii v Plzni

28.11.2021
obrázek k článku: Žáci 8. A a 7. A na Techmanii v Plzni

Techmania science center a 3D planetárium Plzeň

V rámci projektu „EduSTEM“ (ATCZ220) jsme měli možnost vyrazit v pátek 19.11. do Plzně. Vzdělávat se na místě mohli žáci 8.A a 7.A jako vítězné třídy z projektového Dne jazyků. Objevovali jsme taje fyzikálních zákonů a prakticky si je vyzkoušeli. Sousední 3D planetárium nám nabídlo zajímavé pohledy nejen na planety naší Sluneční soustavy. Všem se akce velmi líbila a těšme se na nové vědce z Nové Bystřice. 

 

Pracujeme s hlínou

26.11.2021
obrázek k článku: Pracujeme s hlínou

Žáci naší školy mají v těchto dnech možnost pracovat se samotvrdnoucí hlínou Keraplast od společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. Převažuje vánoční tématika, ale kreativitě se meze nekladou. Výrobky poslouží jako výzdoba tříd, dárek, ozdoba stromků, stojánky na tužky, těžítka či jako umělecký předmět. Díky patří rodině Kadleců za zprostředkování materiálu.

 

Projektový den - Den s hasičem 4. B

23.11.2021
obrázek k článku: Projektový den - Den s hasičem 4. B

Dne 26.10. se žáci 4.B setkali v hasičské zbrojnici s panem Michalem Hánou. Jeho prostřednictvím se seznámili s hasičskou technikou. Dozvěděli se, jaké znalosti musí hasič mít. Některé praktické dovednosti si pak ověřili ve štafetovém běhu. Žákům se dopoledne strávené v hasičském prostředí velice líbilo.

 

Den plný pokusů v 1. třídě

23.11.2021
obrázek k článku: Den plný pokusů v 1. třídě

V rámci projektu EduSTEM jsme se zapojili do česko-rakouského projektu s názvem Bádáme společně. Protože se  kvůli covidu nemůžeme navzájem setkávat, byli jsme s rakouskými školami propojeni on-line. Dle pokynů jsme najednou prováděli různé pokusy. Ve sklenici jsme si vytvořili imaginární moře z písku, vody, soli, mušliček a oleje. Pozorovali jsme, jak se olej ve vodě chová. Dále jsme učili plavat vajíčko. Když jsme změnili hustotu vody solí, vajíčko vyplavalo na povrch, společně jsme modelovali zkameněliny, psali jsme neviditelným inkoustem (mlékem) na bílý papír a ten jsme pak posypali skořicí, abychom přečetli tajnou zprávu. Děti byly nadšené. Za dobrou práci získaly i mezinárodní badatelský diplom. 

Děkujeme našim kolegům z Vídně za pěkný nápad.

J. Dvořáková

 

Informace pro žáky 9. ročníků

19.11.2021
obrázek k článku: Informace pro žáky 9. ročníků

Důležité upozornění pro žáky 9. tříd, kteří budou žádat o přijetí na střední školy

Do úterý 30.11.2021 je možné podávat přihlášku ke studiu na střední škole či konzervatoři, kde se koná talentová přijímací zkouška. Náležitosti řeší výchovný poradce Mgr. Michal Tesař osobně, případně na mailu michal.tesar@zsnovabystrice.cz či po telefonické domluvě. Více je možné zjistit např. na www.cermat.cz .

 

Projekt Interreg

09.11.2021
obrázek k článku: Projekt Interreg

Projekt Interreg - němčina

I v letošním školním roce pokračuje v našich 1. a 2. třídách výuka němčiny pro nejmenší. Jsme zapojeni do projektu  „EduSTEM“ (ATCZ220). Udržujeme kontakt s žáky z rakouského Heidenreichsteinu. Bohužel letos kvůli pandemii jen virtuálně. Nemůžeme se navštěvovat.  Na síti máme společnou nástěnku tzv. paddlet, kam si posíláme vzájemné vzkazy, fotografie a zprávy o tom, kdy a jak se můžeme on-line setkat a popovídat si. Posíláme si dopisy. 

V rámci projektu se zaměřujeme i na společné badatelství. Děti provádějí různé přírodovědné i fyzikální pokusy, které si navzájem sdílejí. 

 

Podzimní práce na školním pozemku

09.11.2021
obrázek k článku: Podzimní práce na školním pozemku

Za slunného podzimního počasí jsme vyrazili na školní pozemek. Shrabali jsme listí, uložili jsme do sklepa hlízy jiřin a cibulky gladiol, vypleli jsme květinový záhon. Listí z javorů tam bylo požehnaně! Nyní již může přijet Martin na bílém koni.

 

Projekt - Naše město

09.11.2021
obrázek k článku: Projekt - Naše město
Ve čtvrtek, 4. 11. 2021 uspořádala v aule  třída 7. B projekt pro mladší spolužáky ze 4, tříd. 
V projektu seznámili mladší spolužáky s naším městem. Popsali, jak město vypadá při pohledu shora, seznámili je s jeho historií, památkami, obchody, okolními vesnicemi, sporty, způsoby dopravy. Připomněli také "Muzeum veteránů" a úzkokolejku.
Na závěr byli oceněni potleskem.
 

Projektový den - Historie místa, kde žiji, a příroda kolem mě

08.11.2021
obrázek k článku: Projektový den - Historie místa, kde žiji, a příroda kolem mě
Ve dnech 3. a 4.11.2021 proběhla s třídami 9.A a 9.B historicko-přírodovědná procházka. Trasa vedoucí z Nové Bystřice do Hůrek obsahovala zastávky, které se věnovaly historii Nové Bystřice, Albeře - u rybníka Osika též historii rybníkářství a úzkorozchodné železnici. Dále pokračovala přes pohraniční opevnění a internační tábor, který stál v prostoru Osika, Blato a Hůrky kde jsme se věnovali historii, která se k těmto místům váže. Trasa byla zakončena na Hůrkách kde jsme si připomněli historii této obce. Cestou jsme jsme se věnovali i přírodopisu - poznávání stromů se zavázanýma očima -vykonali jsme cestu lesem na slepo s cílem vnímat zvuky a pocity lesa. Navštívili jsme mravenčí kolonii s obřími mraveništi a vyzkoušeli si šikovnost při stone balancing.
 
 

Umístnění naší školy v okresním kole jazykové soutěže WocaBee

04.11.2021
obrázek k článku: Umístnění naší školy v okresním kole jazykové soutěže WocaBee

Naše škola skončila v TOP 3 v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu!

Žáci třídy 9. DAj získali 3. místo v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže.

V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti
všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku.
Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.

Celkem se do soutěže zapojilo celkem téměř 60 000 žáků!
V našem okrese se v TOP 3 umístnili žáci naší školy, třída: 9. DAj,
kterou učí p. uč. Červená. Žáci získali 3. místo díky tomu, že v soutěžním období mezi 20.10. a 29.10.2021
nahráli denně v průměru až 76 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.
Žáci v aplikaci získávají body pouze za správné odpovědi při procvičování slovíček.
Celé třídě děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k umístění!