Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Menu

projekty…

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice dlouhodobě získává finanční podporu na základě úspěšně schválených projektů z prostředků Evropské unie (Evropských strukturálních a investičních fondů).