Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceVize školy

Vize naší školy (2021-…)

 

● Hlavní prioritou školy je kvalitní výchova a vzdělávání (profily žáků).

● Škola je příjemným a otevřeným prostorem – budeme se snažit otevřít nejen dveře do tříd, ale i své myšlení a práci (nabízení svých hodin k nahlédnutí ostatním, nemít strach z inovací, hospitací, podstupovat častější sebehodnocení a sebereflexi).

● Učitelé se snaží, aby byli žáci co možná nejvíce aktivní – dobrá didaktika je základ.

● Výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života - cíle hodin jsou promyšlené a pevně propojené s kompetencemi.

● Učitelé si navzájem předávají své zkušenosti - schůzky předmětových skupin, sdílení výstupů ze školení, vzájemné návštěvy učitelů ve výuce.

● Vedení školy se snaží vytvořit dobré pracovní klima - dveře do ředitelny jsou otevřené novým nápadům i připomínkám.

● Obsahy jednotlivých předmětů na sebe navazují – provázanost předmětů v třídních projektech, společná tvorba plánů učiva s mezipředmětovými přesahy a vztahy, spojování hodin, tandemy.

● Na společném plánování a rozvoji školy se podílejí všichni vyučující.