Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceOznačování alergenů

Značení alergenů je jen informační požadavek.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím ŠJ:

"Jasně a zřetelně označit" strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomna, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí každý sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenů bude na jídelním lístku vyznačeno číslem a v blízkosti JL bude seznam alergenů. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Odvolání na legislativu:

EU- 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/ EU článek 21.

ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin - datum stanoven na 13. 12. 2014

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Ve školní jídelně ZŠ a MŠ je značení alergenů od 1. 9. 2014.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU.Seznam alergenů