Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceCena obědů…

Stravování ve školní jídelně je finančně dostupné prakticky všem. Pro většinu strávníků se jedná o jediné teplé jídlo denně! Průměrně za 21, 22, 23 Kč dostane strávník každý den v měsíci jiný oběd. Za tuto sumu děti obdrží polévku, hlavní jídlo a nápoj, případně zeleninový salát či ovoce.

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Mzdová režie (platy pracovníků školního stravování) je hrazena státem. Věcná režie (náklady na energie, topení, vybavení kuchyní, čisticí prostředky apod.) je hrazena zřizovatelem. Vše je upraveno školským zákonem č.561/2004 Sb., popř. vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 9. 2021

kategorie FN + cena
MŠ kategorie II. 3-6 let - celodenní stravování 36,-
MŠ kategorie III. 6-7 let - celodenní stravování 40,-
ZŠ kategorie II. 6-7 let 20,-
ZŠ kategorie III. 7-10 let 23,-
ZŠ kategorie IV. 11-14 let 24,-
ZŠ kategorie V. 15-18 let 26,-
zaměstnanci MŠ a ZŠ 26,-
cizí strávníci (DPH 10%), kteří se stravují v jídelně 60,-
cizí strávníci (DPH 15%), kteří si obědy odnášejí 60,-
cena oběda pro M, Z a praktickou školu 37.-
FN - finanční norma, VR - věcná režie, OR - osobní režie