Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceR+R 2009

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Zpráva ze semináře


 

Kurz: Respektovat a být respektován (1.část)

Číslo akreditace: MŠMT č.23-421/2006-25-473


 

Semináře: 1. Jak sdělovat oprávněné požadavky – 26.8.2009 – 8 hodin

2. Jak reagovat na druhé, kteří jsou v negativních emocích – 27.8.2009 – 8 hodin


 

Počet účastníků: 25

Lektorky: PhDr. Dobromila Nevolová

Phdr. Jana Nováčková CSc.


 

Ve dnech 26. a 27. srpna 2009 proběhly v rámci GP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice dva z výše uvedených seminářů kurzu Respektovat a být respektován (R+R). Zúčastnilo se všech 25 pedagogů základní školy, z toho 10 učitelek 1. stupně, 13 učitelů 2. stupně a 2 vychovatelky ŠD.

Oba semináře se konaly v nově rekonstruovaných prostorách půdní vestavby základní školy, ve velmi pěkném a motivujícím prostředí. Pracovalo se ve skupinách pod vedením zkušených lektorek. Využívalo se flip-chartu zakoupeného z finančních prostředků GP. Připraveny byly nakopírované texty pro všechny účastníky.

Začátek semináře byl v 8,30 hodin a konec v 15,15 hodin. Přestávky byly dvě, desetiminutové, s občerstvením. Oběd proběhl ve školní jídelně ZŠ a trval 30 minut.

Kurz R+R je kurzem výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností široce použitelných při výchově dětí ve škole i v rodině i v komunikaci dospělých mezi sebou.

Během prvního dne byly probrány postupy při oprávněných nárocích vůči dětem nebo dospělým. Nejprve jsme si pojmenovali a rozebrali neefektivní způsoby sdělování oprávněných požadavků a jejich nežádoucí dopady na splnění úkolu, sebeúctu a vzájemné vztahy. Potom nám byly nabídnuty postupy, které v těchto situacích povzbuzují ochotu vyhovět, posilují sebeúctu a prospívají vztahům.

Druhý den bylo naším cílem učit se zvládat negativní emoce. Často se z banální situace rozvine konflikt, protože si nevšímáme emocionálního rozložení, které situaci provází. Nejprve jsme se zabývali zákonitostmi, podle nichž fungují naše emoce, co pomáhá, či nepomáhá jejich zklidnění a proč. Poté seminář obsahoval demonstraci a nácvik postupů, které můžeme použít, když je druhý člověk v emocích.

Na závěr každý z účastníků uvedl své „AHA!“, tzn. co pro něj bylo největším objevem, přínosem, poučením.

Všichni pedagogové vyplnili evaluační dotazníky. Výsledky jsou zpracovány.

Semináře se setkaly s velmi kladnou odezvou. Proběhly v přátelské atmosféře plné spolupráce a porozumění. Dozvěděli jsme se mnoho poznatků upotřebitelných ve škole, v rodině, ale i pro každého z nás. Myslíme si, že jsme zase o kus dál na cestě za poznáním.


 Zapsala: Josefa Rykrová, hlavní manažerka projektu

  


 

Vyhodnocení dotazníku pro učitele


 

Kurz Respektovat a být respektován – 1. část – 26.-27.8.2009


 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo všech 25 pedagogických pracovníků naší školy, tedy celá cílová skupina grantového projektu.


 

Dotazníkové otázky/vyhodnocení.


 

 1. Jak jste byli spokojeni s organizací semináře?

Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastnili seminářů v rámci kurzu Respektovat a být respektován, byli 100% spokojeni s jeho organizací, označili plný počet bodů.


 

 1. Jak jste byli spokojeni s obsahem semináře?

Všem respondentům naprosto vyhovoval obsah kurzu.


 

 1. Splnila akce Vaše očekávání?

Akce splnila očekávání. Mnozí využili kolonky dalšího sdělení k tomu, aby napsali své kladné očekávání a těšení se na pokračování tohoto kurzu.


 

 1. Co Vás nejvíce zaujalo?

Spektrum odpovědí:

 • Vše, další způsoby zvládání a řešení situací a to tak, aby nevznikl konflikt.

 • Odborné vysvětlení podstaty činnosti lidského mozku v souvislosti s emocemi a chováním.

 • Návody, kterými docílíme efektivní komunikace.

 • Jasné a srozumitelné definování neefektivních přístupů v chování i emocích.

 • Poutavý a zajímavý výklad lektorek.

 • Zákonitosti emocí.

 • Způsoby zvládání a řešení konfliktních situací.

 • Reakce na cizí emoce.

 • Nahlédnutí do psychiky dětí i dospělých, právo na vlastní emoce. •  
 1. Co je pro Vás největším přínosem?

Spektrum odpovědí:

 • Pochopení zákonitostí v chování žáků, že řešení problémů může probíhat v klidu.

 • Nastavení „zrcadla“ ve vlastním chování.

 • Nové možnosti v řešení problémů.

 • Zásady komunikace, techniky zvládání emocí.

 • Návody, jak se vyvarovat komunikačních chyb.

 • Zamyšlení se nad konkrétní situací.

 • Možnost porovnat vlastní názor s názory odborníků.

 • Emoční reakce.

 • Zvládání vlastních emocí - neobviňovat vlastní osobu, nebrat si věci osobně.

 • Vnitřní motivace do budoucna, chuť začít jinak, zkusit to jinak, nebo také setrvat v nastavených trendech v přístupu k žákům, k sobě samotným.


 

 1. Chcete nám ještě něco sdělit?

Semináře byly velmi naučné, zajímavé, přínosné. 70% respondentů projevilo kladné očekávání v pokračování kurzu. Oceněna byla příjemná atmosféra, která doprovázela celou dvoudenní akci.Zapsala: Marika Hauserová, věcná manažerka projektu