Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřiceprojekty…

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice dlouhodobě získává finanční podporu na základě úspěšně schválených projektů z prostředků Evropské unie (Evropských strukturálních a investičních fondů).